Blog

26.10.2020
Płyty do wykonywania izolacji termicznej w miejscach mało obciążonych mechanicznie na Fasadę. O współczynniku przewodzenia ciepła 0,040 W/m K. Płaskość 5 mm.
26.10.2020
Płyty do wykonywania izolacji termicznej w miejscach mało obciążonych mechanicznie na Fasadę. O współczynniku przewodzenia ciepła 0,040 W/m K. Płaskość 5 mm.

Pasz pytania dot. Produktów lub usług Grupy STB?